Porady

Jak działa automatyka pogodowa do kotłów?

Regulatory można podzielić na 3 grupy: Regulatory pokojowe, Regulatory pogodowe i Regulatory hybrydowe. Poprzedni artykuł wyjaśniał, jak działają klimatyzatory pokojowe. Czas porównać ich pracę z innymi rodzajami sprzętu, takimi jak regulatory pogodowe i hybrydowe. Jakie są ich cechy? Jak ich zastosowanie wpływa na oszczędności? Jak działa automatyka pogodowa?  Co musisz wiedzieć o regulatorach pokojowych?

Automatyka pogodowa zasada działania 

Czujniki umieszczone na ścianach zewnętrznych dostarczają informacji o temperaturze, jaką przetwarzają układy elektroniczne i wpływają na pracę wentylatorów palników gazowych, olejowych lub kotłów na paliwo stałe. Regulator pogodowy może również współpracować z termostatem pokojowym, aby automatycznie dostosować temperaturę zasilania wody do żądanej temperatury w pomieszczeniu. System sterowania regulatorem pogodowym można rozbudować o dodatkowe urządzenia, które będą w stanie zaprogramować ogrzewanie w cyklu dobowym lub dobowym. Dokładność takiego systemu zależy w dużej mierze od bezwładności cieplnej budynku i instalacji grzewczej, rodzaju kotła oraz specyfiki użytkowania domu. Regulatory pogodowe w instalacjach domów jednorodzinnych mają często ograniczone zastosowanie. Ich zadaniem jest przede wszystkim utrzymywanie mocy grzewczej na poziomie zależnym od warunków zewnętrznych, a głowice termostatyczne zwykle wystarczają do ustawienia temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Szukając idealnej automatyki pogodowej, zobacz: https://vaillant-serwis-malopolska.pl/oferta-saunier-duval/regulatory-saunier-duval/.

Automatyka pogodowa działanie

Regulatory pogodowe uzależniają pracę instalacji grzewczej od temperatury zewnętrznej. Chłodzenie go na zewnątrz zwiększa energię cieplną dostarczaną do budynku. Urządzenie nie zareaguje na rzeczywiste zmiany temperatury w pomieszczeniu, ale zareaguje na temperaturę zewnętrzną. W takim przypadku użytkownik wybiera odpowiednią krzywą grzewczą. Instalując czujnik temperatury zewnętrznej, powinniśmy unikać wystawiania ściany na silne nasłonecznienie i niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Regulator pokojowy zasada działania

Regulatory pokojowe służą do utrzymywania temperatury w pomieszczeniu na zadanym przez użytkownika poziomie poprzez sterowanie urządzeniem grzewczym lub siłownikiem w instalacji. Może to być sterownik kotła, sterownik zaworu mieszającego, siłownik termoelektryczny w ogrzewaniu podłogowym lub zawór odcinający dla danej sekcji. W niektórych przypadkach, jeśli posiadamy sterownik nadrzędny z komunikacją RS, możliwe jest uzyskanie większej różnicy temperatur w instalacji. W przypadku ogrzewania podłogowego jego działanie będzie takie samo, czyli regulowane zaworem. W celu zapewnienia optymalnego komfortu cieplnego i minimalnych wahań temperatury w pomieszczeniu zaleca się kombinację obu typów regulatorów. Z kolei regulatory pokojowe oferują możliwość dostosowania temperatury do preferencji użytkownika. Jeśli do zwiększenia zapotrzebowania na ciepło wykorzystywane są regulatory pokojowe i pogodowe, niezależnie od tego, czy źródłem ciepła jest pompa ciepła, czy kocioł kondensacyjny, do systemu musi być doprowadzona określona ilość energii, a jednostka grzewcza musi tę energię wytwarzać, a koszty rosną.

Automatyka hybrydowa – czy to się opłaca?

Zastosowanie systemu hybrydowego pozwala na optymalizację współczynnika COP w zależności od temperatury zewnętrznej. Zakładając, że głównym źródłem ciepła jest pompa powietrza, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej określonej wysokości, system hybrydowy przełączy się na kocioł kondensacyjny, ponieważ będzie to bardziej wydajne rozwiązanie. Sterownik decyduje, który generator użyć do ogrzewania i ciepłej wody. Ta zasada sterowania, która opiera się na energii pierwotnej, jest szczególnie odpowiednia dla nowych mieszkań. System hybrydowy może być również sterowany w oparciu o temperaturę zewnętrzną i koszt energii reprezentowany przez współczynnik R (tj. stosunek obliczonej ceny energii elektrycznej do ceny.