firma
Porady

Jakie zmiany do krs musisz wprowadzić?

Każde przedsiębiorstwo, które ma formę spółki, musi zostać zarejestrowane w KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki temu zyskuje ono osobowość prawną, czyli może podejmować różne czynności prawne. Obowiązkowe jest jednak nie tylko umieszczenie w Rejestrze danych dotyczących firmy, ale również ich aktualizowanie. O czym należy pamiętać, jeśli chodzi o dokonywanie zmian w KRS?

Jakie informacje należy zgłosić do KRS?

Zanim przejdziemy do omówienia, w jaki sposób i kiedy należy wprowadzać zmiany w KRS, wyszczególnimy, co powinno znaleźć się wśród zgłaszanych informacji. Przede wszystkim będą to oczywiście nazwa firmy lub podmiotu, pod którym działa, wskazanie formy prawnej działalności, a także adresu siedziby głównej i – jeśli takie istnieją – wszystkich oddziałów. Jeżeli dane przedsiębiorstwo powstało poprzez podział bądź też przekształcenie innej firmy, taka informacja powinna zostać umieszczona w KRS wraz z numerem rejestru, który obowiązywał uprzednio.

W Rejestrze powinny się również znaleźć imiona i nazwiska osób, które są członkami zarządu, a także cel czy przedmiot działalności wskazany zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Informacje zawarte w KRS są jawne – oznacza to, że każdy może uzyskać do nich dostęp. W Rejestrze można natomiast znaleźć również takie informacje, jak zaległości podatkowe czy roczne sprawozdanie finansowe. Niektóre przedsiębiorstwa próbują zakłamać rzeczywistość, jednak warto zaznaczyć, że takie postępowanie wiąże się z nałożeniem wysokiej grzywny, a osoby poszkodowane przez nieprawidłowy zapis lub jego brak mogą wnieść o odszkodowanie. Przedsiębiorcy są zobowiązani do poniesienia pełnej odpowiedzialności za taki stan rzeczy, chyba że szkoda doznana przez osobę trzecią nastąpiła z jej winy lub w wyniku działania siły wyższej.

Zmiany w KRS, Warszawa – co trzeba zgłosić i jak to zrobić?

Jeśli dane, które musieliśmy obowiązkowo zgłosić uległy modyfikacji, mamy obowiązek zgłosić zmiany w KRS. Warto jednak wiedzieć, że ze względu na różny charakter konkretnych rodzajów spółek, każda z nich będzie się wiązała z koniecznością podania, a więc również zaktualizowania, dodatkowych informacji wynikających z odmiennych zasad jej funkcjonowania. Zmianę w KRS powinno się wprowadzić nie później niż w terminie do 7 dni od dnia, w którym ona nastąpiła.

Każdy wpis i zmiana w KRS w Warszawie dokonywana jest po wystosowaniu odpowiedniego wniosku. Przedsiębiorca może to uczynić za pośrednictwem Portalu Rejestru Sądowego. Co ważne, jeśli dokonuje on zmiany bez wezwania, by to uczynić, musi uiścić opłatę sądową. W przeciwnym razie podlega również obowiązkowi pokrycia opłaty związanej z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. We wrześniu 2022 roku wynoszą one odpowiednio 250 oraz 100 złotych.

Zmianę w KRS można wprowadzić także za pośrednictwem portalu S24, wówczas opłaty są nieco niższe i wynoszą odpowiednio 200 i 100 złotych. Co więcej, czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez sąd jest krótszy i wynosi 1 dzień – dla porównania, wniosek złożony przez PRS rozpatrywany jest w ciągu 7 dni.